Pistache (Initiatie Frans)

Pistache is een muis , maar geen “grijze”. Het is een Franse muis. Hij is heel pienter en dol op kinderen. Hij komt de kinderen op een prettige manier vertrouwd maken met de Franse taal. Pistache spreekt uitsluitend Frans

Wekelijks bieden we 25 minuten Frans aan vanaf de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar. Pistache komt dan met zijn koffel vol leuke spullen in de klas logeren. Hij vertelt heerlijke verhalen , zingt de mooiste liedjes , speelt hoofdrollen in tekenfilmpjes , verzint spannende activiteiten en nog zoveel meer. Ze worden spelenderwijs vertrouwd met het Frans

Stap voor stap werken we aan het opbouwen van vertrouwen bij het horen, begrijpen en nabootsen van de Franse taal. Het moet vooral leuk en ongedwongen blijven. De kinderen moeten zich ook tijdens het Frans moment volledig op hun gemak voelen in de klas.

Horen en luisteren zijn de eerste stappen bij het aanleren van een taal. Spreken wordt mogelijk gemaakt, maar wordt nooit opgedrongen. We bieden heel veel klanken aan d.m.v. verhaaltjes, liedjes, cd-rom met verhaaltjes en spelletjes. We beginnen steeds met een vast openingsritueel: Pistache komt uit de koffer en we zingen een Frans liedje. We werken rond een thema en we eindigen telkens met een liedje en een groet. We willen de kinderen op deze manier vlug de idee geven "we kennen al iets", een succeservaring. Dit wordt door herhaling in de hand gewerkt.