Schrift

Onze school hanteert de schrijfmethode d' Haese!

Via deze methode proberen we:

  • Het verzorgd schrijven te stimuleren
  • De schrijftechniek en houding te verbeteren
  • Een behoorlijke schrijfsnelheid aan te leren
  • De hoofdletters motorisch in te oefenen

Voor linkshandige kinderen is onze schrijfmethode moeilijk te hanteren en is aldus enige soepelheid toegestaan. Daarenboven moeten linkshandige kinderen steeds links in hun bank

Wij maken gebruik van de digitale bordboeken tijdens de lessen schrift.