INHOUD SPELLING TWEEDE LEERJAAR:

A. Spellingsverschijnselen die de kinderen moeten verwerven en op het einde van het schooljaar moeten beheersen

Voorbeelden Voorbeelden
1. Gedekte klinker: jas, bed, rit, los, kus 10. Tweeklanken gevolgd door een doffe lettergreep: fraaie, boeien, uien, kooien, ......
2. Vrije klinker in gesloten lettergreep: raap, keer, loop, kuur, roep, keur, ziek 11. Vrije klinkers a, e, o en u op het einde van een woord: ja, nu, zo, ga, ....
3. Tweeklanken: kuil, eik, rijk, rauw, koud, geeuw, kieuw, kraai, prooi, knoei 12. Vrije klinker 'ee' aan het einde van een woord: ja, nu, zo, ga, ....
4. Woorden met twee of meer medeklinkers vooraan: drop, prik, knol, klik, kruk, stok, schat, schrik, struik, sprak, ..... 13. Vrije klinker 'ee' aan het einde van een lettergreep: zeeman, tweetal, meegaan, .......
5. Woorden met twee of meer medeklinkers achteraan: heks, hert, kant, kers, mens, list, iets, acht, gang, markt, liefst, laatst,koorts, mengt, ach, mank, denkt, ligt, mag, herfst, ......... 14. Woorden met -ng en -nk: bang, engel, brengt, winkel, links, bank, ....
6. Woorden met twee of meer medeklinkers vooraan en achteraan: flink, staart, pluist, sterk, ......... 15. Woorden met d, b of g achteraan: bang, engel, brengt, winkel, links, bank, ....
7.Woorden met doffe 'e': de, me, ze, vader,deuren, moeten, ..... 16 Hoofdletters:
 • eerste woord van een zin
 • eigen naam en adres
 • eigennamen voor personen
8. Woorden met -n aan het einde van een doffe lettergreep: manden, kaarten, hebben 17. Leestekens:
 • punt
 • komma
 • vraagteken
 • uitroepteken
 • dubbele punt
9. Voorvoegsels met doffe 'e': verdriet, geluk, begin, ... 18. Termen die men moet kennen en gebruiken:
 • klinker
 • medeklinker

HOE ORGANISEREN WE DIT IN DE KLAS ?

 • Door schriftelijke werkactiviteiten in het 'Taalsignaak Werkboek'
 • Spellingsschrift met vooral visueel en auditief woord en/of zinnendictee
 • Spellingschrift met veel schriftelijke inoefening
 • Mogelijke stelhoekjes: fotohoek, luisterhoek, striphoek, poeziehoek, speelhoek, schrijfhoek, klaswerkboek, ...