Luisteren en spreken

1. Een taal leert men door te luisteren en te spreken

Luisteren = We leren kinderen verschillende vormen van luisteren en leren hen inzien dat aandachtig luisteren naar de anderen een vlotte communicatie bevordert

Zo leren we hen:

 • Geconcentreerd luisteren
 • Persoonsgericht luisteren
 • Kritisch luisteren
 • Selectief luisteren
 • Verwerkend luisteren
 • Waarderend, religieus en gelovig luisteren

Spreken = We helpen kinderen hun mondelinge taal te ontwikkelen met de nodige tolerantie tegenover de meegekregen ' thuistaal ''. Beter een foutief sprekend kind dan een zwijgend kind.

Zo leren we hen:

 • Persoonsgericht spreken
 • Willen en durven spreken
 • Inhoudsgericht spreken
 • Religieus spreken
 • Situatiegericht spreken
 • Expressief - creatief spreken
 • Kritisch - verzorgd spreken
 • Waarderend spreken

HOE ORGANISEREN WE DIT IN DE KLAS ?

 • Door de kinderen zeer geregeld in contact te brengen met:
  • Dialogen:
   • Tweegesprekken
   • Interviews
   • Telefoongesprekken
  • Polylogen:
   • Klasgesprekken
   • Kringgesprekken
   • Leergesprekken
  • Monologen:
   • Navertellen
   • Beschrijven
   • Voorlezen
   • Vertellen (----)
   • Voordragen (----)
  • Spreektechnische oefeningen
  • Dramatische werkvormen (Rollenspel, dramatiseren, ...)
 • Door schriftelijke en mondelinge werkactiviteiten in het 'Taalsignaal Werkboek'
 • Luisterfragmenten