Schrijven

3. Een taal leert men door te schrijven

Schrijven is wellicht, na luisteren, spreken en lezen, de moeilijkste vaardigheid die kinderen op de basisschool moeten verwerven. Het zich schriftelijk uitdrukken, voor zichzelf of voor anderen, kent drie onderdelen:

  • De schrijftechniek = De leerlingen kunnen de hoofdletters, de cijfers en eenvoudige leestekens vlot schrijven (zie leervakonderdeel 'SCHRIFT')
  • Stellen = Kinderen moeten leren zich uit te drukken via het geschreven woord om zo te communiceren met anderen, om tot individuele expressie te komen.

We onderscheiden volgende activiteiten in de klas:

  • Activiteiten waarin de kinderen een bepaalde schrijfvaardigheid leren en oefenen
  • Activiteiten waarin kinderen gemotiveerd worden om via eigen gedachten, gevoelens,belevenissen, boodschappen zelf een creatief verhaaltje te schrijven

Kinderen moeten in het tweede leerjaar vooral LEREN schrijven (=stellen) en daarvoor moeten wij de nodige creatieve ruimte scheppen in een sfeer van positieve waardering. Spelling en zorg mogen tijdens dit gebeuren dus geen remmende invloed uitoefenen op het kind en zullen ondergeschikt zijn aan inhoud en vorm.

  • Spelling = Het zich schriftelijk leren uitdrukken blijft een basisopdracht voor de school, het correct schrijven een basisvaardigheid. Spelling heeft dus een dienende functie. Ze moet bijdragen tot een betere schriftelijke communicatie.

We onderscheiden drie soorten woorden:

  • Hoorwoorden die geschreven worden zoals men ze hoort, bv. boom, stok, ...
  • Weetwoorden die geschreven worden zoals men ze heeft onthouden, bv. pauw, mooi, ...
  • Regelwoorden die geschreven worden na toepassing van een spellingsregel, bv. hond, ...