Bewerkingen

a) Een eenvoudige situatie omzetten in een bewerking en omgekeerd

Kinderen brengen concrete situaties in verband brengen met bewerkingen en omgekeerd.

b) Het verband tussen +, x, -, : ontdekken toepassen

 • Bewerkingen met haakjes
 • (16 + 7 ) - 8 = .
 • (56 - 50) + (4 x 3) = .
 • 52 - 8 = 8 - 52
 • (4 x 3 ) x 2 = 4 x (3 x 2 )
 • (4 x 3 ) x 2 = 4 x (3 x 2 )
 • 24 : 3 = (15 : 3) + (9 : 3)

c) Hoofdrekenen

 • Optellen en aftrekken tot 100
 • Herhaling klas 1 (Van gemakkelijk naar moeilijk) Nieuwe bewerkingsvormen klas 2 (Van gemakkelijk naar moeilijk) Nieuwe bewerkingsvormen klas 2 (Van gemakkelijk naar moeilijk)
  1. 0 + 7 =
  1. 30 + 50 =
  21. 42 + 20 + 3 =
  2. 3 + 6 =
  2. 80 - 60 =
  22. 33 + 42 =
  3. 7 + 3 =
  3. 70 + 9 =
  23. 45 - 20 - 2 =
  4. 4 - 3 =
  4. 5 + 70 =
  24. 75 - 31 =
  5. 10 - 8 =
  5. 27 - 7 =
  25. 80 - 4 =
  6. 10 + 6 =
  6. 40 + 4 + 3 =
  26. 70 - 30 - 2 =
  7. 2 + 10 =
  7. 46 + 3 =
  27. 60 - 43 =
  8. 12 + 6 =
  8. 99 - 8 =
  28. 26 + 30 + 4 =
  9. 5 + 14=
  9. 40 + 10 + 9 =
  29. 53 + 17 =
  10. 17 - 7 =
  10. 20 + 79 =
  30. 33 + 40 + 8 =
  11. 19 - 6 =
  11. 39 + 20 =
  31. 46 + 27 =
  12. 20 - 5 =
  12. 96 - 80 =
  32. 62 - 40 - 4 =
  13. 18 - 10
  13. 67 + 3 =
  33. 91 - 38 =
  14. 15 - 12 =
  14. 85 + . = 90
  15. 20 - 17 =
  15. 63 + 7 + 2 =
  16. 3 + 2 + 3 =
  16. 66 + 8 =
  17. 3 + 7 + 2 =
  17. 9 + 22 =
  18. 8 + 6 =
  18. 33 - . = 30
  19. 15 - 5 - 2 =
  19. 64 - 4 - 1 =
  20. 17 - 9 =
  20. 66 - 8 =

 • Vermenigvuldigen tot 100
  • De vermenigvuldigingstafels tot en met 10 paraat kennen
  • Vermenigvuldigen met 10
 • Delen
  • De delingstafels die horen bij de vermenigvuldigingstafels tot en met 10 in eerste instantie vooral inzichtelijk begrijpen
  • Niet-opgaande delingen kunnen uitvoeren (= delen met rest) bv. 24 : 7= 3 rest 3
  • Getallen tot 100 kunnen delen door 10

HOE ORGANISEREN WE DIT IN DE KLAS ?

 • Concreet, schematisch, abstract werken in de klas
 • Werkschrift
 • Extra werkbladen