Wereldoriƫntatie

a) Werken rond thema's, belangstellingspunten, projecten en actualiteit

Jonge kinderen zitten met heel veel vragen over de wereld die hen omringt. Ze verkennen in eerste instantie op hun eigen manier die wereld en vallen zo van de ene verbazing in de andere verwondering.

Om al die ontdekkingen en vaststellingen in z'n juiste context te begrijpen is het belangrijk dat, naast de ouders, ook de schoolgemeenschap activiteiten aanbiedt waardoor het kind vanuit zijn vele vragen leert wegwijs worden in de wereld waarin het leeft.

Uw kind wordt zo, onder begeleiding, geleidelijk bekwaam om de ingewikkelde wereld van de natuur, de samenleving en de cultuur te doorzien, te ordenen, en er zin van te ontvangen en er zin aan te geven.

Tot het vierde leerjaar heeft elk leerjaar hieromtrent zijn specifieke opdracht en betekenis. Zo behandelen wij op het tweede leerjaar volgende thema's:

Thema 1: Ieder is anders! Thema 11: Van tijd tot tijd
Thema 2: Op school en thuis Thema 12: Kleden en verkleden
Thema 3: Fruit ... gezondheid Thema 13: Is dat echt?
Thema 4: Zorg voor het bos, zorg ook voor dieren Thema 14: Joepie ... weekend
Thema 5: Feestdagen van november Thema 15: Nieuw leven overal
Thema 6: Wat een weer! Thema 16: Veilig op stap
Thema 7: Speel een spel Thema 17: Netjes, niet netjes
Thema 8: Feest van oud en nieuw Thema 18: Zie je me, hoor je me?
Thema 9: Ieder heeft een huis Thema 19: Erop uit
Thema 10: Als je bang bent

+ onvoorziene aanvullende thema's ingegeven door het kind of voorkomende situaties!

b) Werken rond verkeersopvoeding, levenshouding en gezondheidsopvoeding

 • We proberen onze kinderen verkeersbewust te maken als voetganger en als fietser. Hierbij zullen we vooral rekening houden met verkeerssituaties in onze gemeente en aan onze school.
 • We kinderen hoe ze zich correct en beleefd moeten gedragen in onze omgeving, in onze school en in, onze klas
 • We leren de kinderen aandacht hebben voor bepaalde gangbare gedragscodes in onze maatschappij
 • We confronteren kinderen met typisch menselijke problemen

HOE ORGANISEREN WE DIT IN DE KLAS ?

 • Eigen inbreng van de kinderen
 • WO werkkaft
 • Prenten, foto's, video, materialen, .....
 • Leerwandelingen
 • Werkboekje 'De verkeerskrant'
 • Demonstratie levensechte situaties
 • Verkeersborden